Biz hakda

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Gonkong “Qianhe International Trade Co., Ltd.” afrodiziak saglygy goraýyş önümlerini, horlanmak üçin önümleri, gipoglikemiki dermanlary, iýmit goşundylaryny, agyryny peseldýän anestezikany we himiki çig maly satmakda ýöriteleşen söwda kompaniýasydyr.

Müşderilerimize has köp adamyň saglyk meselelerini gowulaşdyrmagy üçin ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürlemegi maksat edinýäris.Afrodiziak saglygy goraýyş önümlerimiz esasan erkekler toparyna gönükdirilendir.

Önüm kategoriýalaryna gan aýlanyşygyň ösmegine, libidonyň ýokarlanmagyna we fiziki güýjüň güýçlenmegine täsir edýän we sarp edijiler tarapyndan gowy garşy alynýan ýokary derejeli tehnologiýany we tebigy ösümlik ekstraktlaryny ulanyp, agyz suwuklygy, kapsulalar we ýamalar we ş.m. bar.ynan we hoş geldiň.

hakda

Esasy önümler

Kilogramlygy peseltmek önümleri barada aýdanymyzda, dürli toparlaryň isleglerini kanagatlandyrmak, sarp edijilere horlanmak maksatlaryna ýetmekde netijeli kömek etmek we has köp sarp edijiniň sagdyn beden şekilli we gowy bolmagy üçin dürli süýji agyz suwuklyklary we süýji çaýlar hödürleýäris. ýaşaýyş endikleri.Mundan başga-da, gipoglikemiki dermanlarymyz we iýmit goşundylarymyz hem esasy işlerimiziň biridir.Ganyň şekerini azaltmak, süýji keselinden dynmak, gan lipidlerini kadalaşdyrmak we iýmit goşundylaryňyzy has tagamly we ygtybarly etmek üçin dürli dermanlar bilen üpjün edýäris.Agyrylandyryjy anestezik we himiki çig mal hem işimiziň möhüm bölegidir we dürli ugurlardaky müşderilere has gowy önümleri we hyzmatlary hödürlemegi maksat edinýäris.

artykmaçlygy (6)
artykmaçlygy (2)
artykmaçlygy (5)
artykmaçlygy (3)
artykmaçlygy (1)
artykmaçlygy (4)
kompaniýa (3)
goldaw (1)

Goldaw

Öýde we daşary ýurtda köp ýyllyk satuw tejribämiz we kanal çeşmelerimiz bar we hünärmen, täsirli, dogruçyl we aladaly hyzmatlar bilen müşderileriň ynamyny we goldawyny gazandyk.

goldaw (2)

Üpjün ediji

Müşderilere has gowy hyzmatlar bermek we dünýäde saglygy goraýyş önümlerini dünýäde öňdebaryjy üpjünçi bolmaga çalyşmak üçin yzygiderli gözlegimizi we kämilleşdirişimizi dowam etdireris.

goldaw (3)

Isleg

Gonkong “Qianhe International Trading Co., Ltd.”, aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk gelýän ajaýyp çig mallary saýlap, ýokary hilli ýöriteleşdirilen himiki farmasewtika hyzmatyny hödürleýär.

goldaw (4)

Taslanyldy

Düzülip bilinýän himiki we derman önümlerimiz lukmançylyk, kosmetika, arassaçylyk we iýmit goşundylaryny öz içine alýar.