Habarlar

Habarlar

 • Kanthan Gum önümçiliginiň indiki aýda bahasy.

  Kanthan Gum önümçiliginiň indiki aýda bahasy.

  Ksantan sakgyjy, galyňlaşdyrmak we durnuklaşdyrmak aýratynlyklary üçin meşhur iýmit we içgi goşundysydyr.Şeýle hem senagatda köplenç reologiýa üýtgediji we buraw palçyk goşundysy hökmünde ulanylýar.Ksantan sakgyç bazary soňky aýlarda käbir üýtgewsizligi gördi we başdan geçirmegini dowam etdirer diýlip garaşylýar ...
  Koprak oka
 • Minoksidil hakda näme bilýärsiňiz?

  Minoksidil hakda näme bilýärsiňiz?

  MINOXIDIL HAKYNDA Minoksidil lukmançylyk we himiýa pudagynda giňden ulanylýan himiki çig maldyr.Kepek, seboreiki dermatit, v ... bejergisinde we öňüni almakda giňden ulanylýan bisfenol A fosfataz inhibitorydyr ...
  Koprak oka
 • Afrodiziaklary ulanmak has ýygylaşýar

  Afrodiziaklary ulanmak has ýygylaşýar

  APRODIZIACA HAKYNDA Jemgyýetiň ösmegi we adamlaryň pikirleriniň üýtgemegi bilen jynsy durmuş has açyk we erkin boldy.Ondan soňky mesele, şeýle jynsy durmuşda erkek jyns ukybynyň has möhümdigi....
  Koprak oka
 • Iýmit tabletkalary siňdirmek üçin ajaýyp guraldyr

  Iýmit tabletkalary siňdirmek üçin ajaýyp guraldyr

  DIET DÜZGÜNLERI HAKYNDA Adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy bilen bedeniň şekiline bolan talaplar barha kynlaşýar.Iň oňat şekile ýetmek üçin köp adam horlanmak üçin dermanlary saýlady.Horlanmak ...
  Koprak oka